Mer om Madeleine Bagge

Personligt

Madeleine är organisatören som alltid har många bollar i luften. Till yrket är hon controller men hon har även eget företag där hon syr kläder som bisyssla. En del av profilkläderna som bärs av miljöpartister i Halland är skapade av Madeleine. Annars är struktur och tydlighet är Madeleines melodi och hon tar gärna en kopp kaffe inkluderande pratstund med vänner eller kollegor.

Uppvuxen på en hästgård utanför Klippan i Skåne har Madeleine alltid haft nära till naturen och för som så många andra på landsbygden är det i mångt och mycket sunt förnuft som får råda. Hon flyttade till Halland 2006 för att studera och har blivit kvar sedan dess. Nu planerar hon och familjen att bosätta sig i Trönninge, Halmstad inom kort.

Madeleines drivkraft är insikten att hennes engagemang kan göra skillnad, inte bara för andra människor utan även för naturen och vårt klimat. En vilja att förbättra och skapa hållbara, effektiva processer i alla led präglar hennes arbete. Grundläggande för Madeleine är att vi ska skapa ett rättvist, jämställt och solidariskt samhälle där alla ska kunna välja sin egen väg på riktigt, utan att möta föråldrade fördomar på vägen.

Madeleine är ledamot i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden i Varberg sedan 2014. Hon är också gruppledare i Varberg tillsammans med Stefan Edlund och innehar ersättarplats i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver nuvarande uppdrag har Madeleine varit engagerad både i MP Varbergs och MP Hallands styrelse i flera år.

Uppdrag

 1. Barn- och utbildningsnämnden
  1. Madeleine Bagge
 2. Kandidater regionfullmäktige Halland
  1. Agneta Börjesson
  2. Christina Corin
  3. Clas Rosander
  4. Elisabeth Falkhaven
  5. Eva M Larsson
  6. Jan Riise
  7. Kent Ove Bengtsson
  8. Kerstin Teutsch
  9. Lena Angviken
  10. Lena Berglund
  11. Lutz Müller
  12. Madeleine Bagge
  13. Maria Losman
  14. Markus Jöngren
  15. Sophia Nilsson
  16. Stefan Edlund
  17. Susanne Råbius
  18. Svein Henriksen
  19. Thomas Lundberg
  20. Tommy Nilsson
 3. Kommunfullmäktige Varberg
  1. Johan Rosander
  2. Linnea Sandahl
  3. Madeleine Bagge
  4. Martin Bagge
  5. Stefan Edlund
 4. Kommunfullmäktiges valberedning
  1. Madeleine Bagge
  2. Stefan Edlund
 5. Kommunstyrelsen Varberg
  1. Madeleine Bagge
  2. Stefan Edlund
 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott
  1. Madeleine Bagge
  2. Stefan Edlund