Madeleine Jonsson

Ordförande Miljöpartiet Göteborg, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra, vice ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Madeleine Jonsson Foto Catharina Fyrberg

Madeleine Jonsson

Mer om Madeleine Jonsson

Madeleine Jonsson om politik

Varje år begår 1 100 människor i Sverige självmord. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för barn och unga.

Vi har ett samhälle som inte ser. Dörrar som inte öppnas. En psykiatri som inte räcker till.

Jag vill ha en socialpolitik där alla människor känner trygghet, där vi kan garantera hemlösa, missbrukare och personer med psykisk ohälsa boende, stöd och rätt vård i rätt tid. En kriminalpolitik där alla är lika inför lagen, där resurser prioriteras till förebyggande åtgärder och en human kriminalvård. Jag vill ha en modern hälsopolitik som bygger på behov och en helhetssyn på människan och människans omgivning.

Jag vill förändra, för varje liv räknas. Varje politiker kan göra skillnad.