Magnus Edström

Kommunalråd, gruppledare, ledamot kommunstyrelsen, ordförande fastighetsnämnden, vice ordförande arbetsgivardelgationen

Magnus hjärtefrågor

Bostäder.

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Trafik.

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Magnus Edström

Mer om Magnus Edström

Magnus Edström om politik

Jag är hydrolog och cykel- och långfärdskridskofantast. Mina hjärtefrågor i politiken handlar om hållbar samhällsbyggnad. Hur bygger vi ett samhälle som håller ihop socialt, samtidigt som det har så lite miljö- och klimatpåverkan som möjligt? Särskilda utmaningar som jag ser är bostadsförsörjning, utbyggd kollektivtrafik och hur den offentliga sektorn kan finansieras i en tid när vi behöver lägga allt mindre tid på arbete och mer fundera på hur vi kan ha en tillfredsställande och njutbar fritid.

Uppdrag

 1. Arbetsgivardelegationen
  1. Magnus Edström
 2. Jämställdhets- och mångfaldskommittén
  1. Alina Koltsova
  2. Angel Villaverde
  3. Anton Nordqvist
  4. Ingrid Bergman
  5. Jan Rydén
  6. Kukkamariia Valtola Sjöberg
  7. Magnus Edström
  8. Michael Williams
  9. Nejla Arica
  10. Petter Forkstam
  11. Rejn Karlgren
  12. Sarah Aziz
  13. Shadi Larsson
  14. Vanessa Sevedag
  15. Åsa Strahlemo
 3. KFM Valberedning
  1. Agneta Luttropp
  2. Magnus Edström
 4. Kommunfullmäktige Västerås
  1. Agneta Luttropp
  2. Ali Khatab
  3. Caroline Närhi
  4. Johannes Wretljung Persson
  5. Magnus Edström
  6. Åke Wahlsten
 5. Kommunstyrelsen Västerås
  1. Anna Thunell
  2. Magnus Edström