Magnus Edström

Kommunalråd, gruppledare, ledamot kommunstyrelsen, ordförande fastighetsnämnden, vice ordförande arbetsgivardelgationen

Magnus hjärtefrågor

Bostäder.

Bostadsbristen i Sverige drabbar kommuner i hela landet, och bostäder står för en stor klimatpåverkan. Därför vill Miljöpartiet bygga fler klimatsmarta bostäder.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Jämställdhet.

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Samhället är inte jämställt, ännu. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Trafik.

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

Klimat.

Barnens framtid står på spel. Det ska vara enkelt att vara klimat- och miljövänlig. Vi vill satsa på allt från kollektivtrafik till eko-mat.

Magnus Edström

Mer om Magnus Edström

Magnus Edström om politik

Jag är hydrolog och cykel- och långfärdskridskofantast. Mina hjärtefrågor i politiken handlar om hållbar samhällsbyggnad. Hur bygger vi ett samhälle som håller ihop socialt, samtidigt som det har så lite miljö- och klimatpåverkan som möjligt? Särskilda utmaningar som jag ser är bostadsförsörjning, utbyggd kollektivtrafik och hur den offentliga sektorn kan finansieras i en tid när vi behöver lägga allt mindre tid på arbete och mer fundera på hur vi kan ha en tillfredsställande och njutbar fritid.

Uppdrag