Malin Fijen Pacsay

Intern gruppledare, ordförande Klimat-och hållbarhetsnämnden Region Stockholm

Malins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Kollektivtrafik.

Det ska vara enkelt att resa kollektivt. Fler ska få tillgång till bättre kollektivtrafik och kunna välja bort bilen.

Kemikalier.

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Mer om Malin Fijen Pacsay

Malin Fijen Pacsay om politik

Klimatet behöver ett starkt ledarskap. Klimatet kan inte vänta. Hur vi planerar vårt samhälle, reser och bygger påverkar både klimatet och hur vi mår. Vi måste både tänka på människor och på miljön

Region Stockholm har ett stort ansvar för att driva på både klimat och hållbarhet inte minst med tanke på all den verksamhet vi bedriver. Vi har ansvar för både sjukvård och kollektivtrafik, har en budget på mer än 100 miljarder och över 40 000 anställda. Vår påverkan är stor men också våra möjligheter att ta ansvar och minska vår negativa påverkan på klimat och miljö. Det vi gör har också en stor påverkan på människors livsmiljö. När samhället planeras hållbart blir det också en bättre plats för människor att leva..

Klimatet: Länets största utsläpp finns inom transporterna och byggnation som tillsammans står för nästan 90% av de direkta utsläppen.Vi behöver öka takten i omställningen för att nå målen. Region Stockholm har ett övergripande regionalt ansvar för klimatfrågorna genom den fysiska planeringen. Vårt klimatkansli stöttar och samordnar arbete med klimatfrågor tillsammans med Länsstyrelsen genom Klimatarenan för länets alla företag, universitet, civilsamhälle och offentlig sektor. Klimatmålen når vi bara genom att arbeta tillsammans.

Miljömärkt: Det smartaste sättet att resa är kollektivt. Vi har miljömärkt kollektivtrafiken i Region Stockholm med Bra Miljöval  så att alla ska veta att det är det mest klimatsmarta sättet att resa. All vår kollektivtrafik på land går på förnybara drivmedel. Men vi har en bit kvar när det gäller fordon i andra verksamheter och sjötrafiken ligger också efter. Där behöver vi förstås kraftsamla.

Social hållbarhet: Den sociala hållbarheten i våra egna verksamheter som hittills levt lite på undantag behöver lyfta fram och upp. Det gäller främjande arbete för lika rättigheter, men också att upptäcka och motverka diskriminering. Det finns också fortfarande en hel del att göra för tillgänglighet i våra verksamheter både fysiskt och tex språk.

Upphandling: Region Stockholm är en av Sveriges största upphandlare och det vi lägger pengarna på kan göra skillnad. Det gäller därför att göra rätt val. Vi sätter skarpa krav i upphandlingar men arbetet kan göras ännu bättre. Vi kraftsamlar för att förbättra kunskap och kravställande i alla upphandlingar.

Personligt

De bästa politiska förslagen är de som blir av. Att vara politiker är inte bara att ha bra ideer utan även att ta ansvar och genomföra politik. Jag jobbar för smarta långsiktiga lösningar som håller över tid och går att utveckla..

Jag har varit aktiv i politken sedan 2012 och landstingspolitker sedan 2014. Sedan 2018 är jag heltidspolitiker i Region Stockholm och är intern gruppledare och ordförande för Klimat- och hållbarhetsnämnden.

Född i Kungälv strax utanför Göteborg, har bott i Amsterdam och landade för 13 år sedan i skärgårdsstaden Vaxholm.

Jag är ekonom, utbildad på Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare jobbat med strategisk organisation och kommunikation.