Mer om Malin Holmgren

Malin Holmgren om politik

I kommunpolitiken är det viktigt för mig att kommuninnevånare, och de som jobbar längst ut i kommunala verksamheter, ska känna att det finns bra möjligheter till dialog mellan dem och politikens beslutare/beställare. Jag arbetar gärna med bostadsfrågor, kultur och fritid och socialafrågor. Att stärka skolan och elevhälsan är något jag anser viktigt. Likaså "Bostad först".