Malin Karlsson

Ers. KF och Vård- och omsorgsnämnden

Malins hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Vi vill ha en levande landsbygd i hela Europa.

Mat och jordbruk.

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Föreningsliv, folkbildning och idrott.

Många i Sverige är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Tåg och kollektivtrafik.

Migration och lika rätt.