Malin Karlsson

Vice gruppledare Stockholms läns landsting

Malins hjärtefrågor

Tåg och kollektivtrafik.

Jämställdhet och jämlikhet.

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

”Stoppa Förbifart Stockholm och använd pengarna till kollektivtrafik”