Mer om Malin Svedjeholm

Malin Svedjeholm om politik

Det är viktigt för mig att vara med och ta ansvar för framtiden. Att agera mot klimatförändringarna medan vi har chansen är en central fråga för mig, det handlar om rättvisa för människor. Jag vill vara med och bidra till omställningen till en hållbar värld.

Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor är självklara nyckelområden för mig. Jag vill också att fler ska vara med och forma samhället de bor i.

Min politik utgår från forskning, fakta och solidariska värderingar.