Mer om Malin Svedjeholm

Malin Svedjeholm om politik

Det är viktigt för mig att vara med och ta ansvar för framtiden. Att agera mot klimatförändringarna medan vi har chansen är en central fråga för mig, det handlar om rättvisa för människor. Jag vill vara med och bidra till omställningen till en hållbar värld.

Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor är självklara nyckelområden för mig. Att jobba för en jämlik värld och ett jämlikt och jämställt land är att jobba för hållbarhet.

Grön ideologi innebär följande: att visa solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med världens alla människor. Det är rätt politik för mig.