Manaf Sababi

Kommunfullmäktigekandidat.

Manafs hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Jämställdhet och jämlikhet.

Manaf Sababi

Mer om Manaf Sababi

Manaf Sababi om politik

För mig är Sverige ett underbart land. Varför? Jo, för att landet har gett mig skydd och möjlighet att tro på framtiden, skaffa mig en bra utbildning, utvecklas som människa och leva ett rikt liv trots att jag föddes i fattigdom med sämre odds i ett annat land. Så, jag tycker att Sverige är ett underbart land och mycket är bra i Sverige. Ändå kan det bli ännu bättre om vi allihop slår våra kloka huvuden ihop och möter den nya tidens utmaningar. Därför känner jag att på något vis är det också mitt ansvar att inte vara likgiltig inför utvecklingen och framtiden utan dra mitt strå till stacken genom mitt engagemang.  

Personligt

Tidigare engagerade jag mig i frågor om mänskliga rättigheter för utsatta människor i den del av världen jag kom ifrån. Efter tre decennier insåg jag att det var dags att gå vidare och istället engagera mig i politiska frågor på hemmaplan.

Varför Miljöpartiet? Det var ett ganska enkelt val. Politik för mig är inget manipulativt PR eller rävspel om röster och makt utan ärliga och raka besked och handlingar. Och det är vad Miljöpartiet står för, tycker jag. Solidaritet med människor, miljö och djur i ordens sanna mening. 

Jag brinner för många politiska frågor – allt från jobbpolitik och folkhälsa till migration och global rättvisa. Hållbara investeringar inom bl a energi- och transportsektorn vid sidan om förbättrat företagsklimat (t ex genom att avlasta sjuklöneansvar) är sådana frågor som jag skulle vilja driva fram inom kommunen för att skapa nya jobb.