Mer om Marcus Häggström

Marcus Häggström om politik

I en modern demokrati ska människor som påverkas av besluten också få vara med och bestämma. Jag vill arbeta med att utveckla demokratin genom medborgardialoger. Jag är även engagerad i folkhälsoarbetet. Miljöpartiet har varit drivande och det är viktigt att de mål som finns med folkhälsoarbetet omsätts till konkreta åtgärder som stärker folkhälsan och människors livskvalitet. En viktig del är att utveckla det drogförebyggande arbetet. Jag är ideellt engagerad i ett flertal föreningar och på fritiden vistas jag gärna i naturen.