Margaret Engdahl

Kontaktperson i Miljöpartiet de gröna i Osby kommun

Thomas Schiff
Margarets hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer.

Mat och jordbruk.

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Margaret Engdahl

Mer om Margaret Engdahl

Margaret Engdahl om politik

För mig är den gröna politiken det självklara valet. Sverige ska vara ett land som är föregångare till en politik som ger oss de kraftfulla verktyg som behövs för långsiktigt hållbar utveckling.

Jag har en utbildning som Humanekolog och har studerat lika mycket inom humaniora som inom naturvetenskapen. För att nå ett hållbart resursutnyttjande behövs kunskap om både naturens samspel som de mänskliga samspelen med miljön.

Som politiker är mitt stora intresseområde att se den hållbara utvecklingen ur ett socioekonomiskt perspektiv, där ett fortsatt resursutnyttjande enbart kan vara möjligt i förverkligandet av kretsloppssamhället. I detta infattas både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Mina intresseområden har därför både ett miljöperspektiv som ett arbetsmarknadsperspektiv. Jag har en vision om att lösningen för det hållbara samhället ligger i lösningen för en balans på arbetsmarknaden och i ekonomin. En ständig tillväxt är bara möjligt då de utnyttjade resurserna återförs till kretsloppet i lika hög grad till omgivningen som dess uttag. Tillväxten sker egentligen enbart i solens instrålning. Att omvandla solenergin till en högre utnyttjandegrad än vad vi idag gör ger oss förutsättningarna för hållbar utveckling. Solenergi kan utvinnas ur biomassa, vind och vatten, samt direktinstrålning. Hur vi sedan väljer att utnyttja solenergi beror både på finansiella val och på teknisk utveckling, men också varje lösnings inverkan på omgivningen.

Det finns just nu två starka kritiska miljöhot. Det ena är klimatförändringen till ett allt varmare klimat och det andra är bristen på fosfor. I kretsloppet ingår återförandet av näringsämnena till jordarna lika mycket som att energifrågan måste baseras på förnyelsebar energi. 

Personligt

Jag föddes 1958 i Osby, en ort i norra Skåne. Mitt miljöintresse började tidigt, och den naturvetenskapliga inriktningen har format mig hela livet, även om min syn på tillvaron har allt mer tagit ett humanistiskt perspektiv. 

Jag har två barn och har hunnit med att bli mormor. Förutom min familj är politiken det jag lägger ner mest tid på. Att vara engagerad i frågor kring miljö och mänskliga rättigheter är den största drivkraften bakom mitt politiska intresse. Att göra livet lättare för människor och förbättra förutsättningarna för mänskligheten är ett av de stora målen i tillvaron. Detta innebär ett solidariskt handlande och att kunna hjälpa andra människor är därför något jag allt jämt söker lösningar på.

CV

Mina utbildningar är konstnär och humanekolog.

Innan jag utbildade mig till humanekolog var jag verksam som konstnär. Ordet och bilden var mina främsta verktyg för att då påverka och förändra. Idag är det den politiska vägen.

Förutom dessa engagemang har jag jobbat med en rad olika saker. Det har varit allt från industrins vekstadsgolv till mer akademiska sysselsättningar, som vikarie i grundskola och gymansium, samt kulturella uppdrag.