Maria Alfredson

Ordförande MP Dalarna, ledamot i fullmäktige och kommunstyrelsen, barn-och utbildningsnämnden, personalutskottet i Gagnef

Marias hjärtefrågor

Ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg.

Barn och skola.

Hållbar utveckling.

Maria Alfredson

Aktuella frågor för Maria Alfredson

Uppdrag

 1. Barn- och utbildningsnämnden
  1. Maria Alfredson
 2. Distriktsstyrelsens Arbetutskott
  1. Karolina Brosché
  2. Kerstin Lundh
  3. Linus Fransson
  4. Maria Alfredson
  5. Niklas Henriksson
 3. Förtroenderådet
  1. Andrea Byding
  2. Andreas Tranderyd
  3. Anita Jonsson
  4. Anna Bodjo
  5. Anna Wåhlström
  6. Annika Eriksson
  7. Anton Nordqvist
  8. Birgitta Kahn
  9. Bo-Lennart Bäcklund
  10. Brita Wessinger
  11. Dolores Öhman
  12. Elin Olsson
  13. Elin Söderberg
  14. Emma Nilsson
  15. Emma Nohrén
  16. Fredrik Hanell
  17. Joann Ling
  18. Kerstin Lindberg
  19. Kerstin Åkesson
  20. Lise Augustsson
  21. Magnus Gunnarsson
  22. Magnus Wåhlin
  23. Marcus Friberg
  24. Maria Alfredson
  25. Marita Bengtsson
  26. Martin Nilsson
  27. Mats Berglund
  28. Mia Sköld
  29. Mikael Vilbaste
  30. Mårten Espmarker
  31. Niclas Malmberg
  32. Sophia Nilsson
  33. Yngve Johansson
  34. Öjvind Hatt
 4. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
  1. Alice Nikmanesh
  2. Anna Nematbakhsh
  3. Annika Elwert
  4. Anton Nordqvist
  5. Bim Olsson
  6. Camilla Kylin
  7. Catrin Steen
  8. Christian Pettersson
  9. Cindy Falquet
  10. Clara Andermo
  11. Filip Joelsson
  12. Johan Söderpalm
  13. John Vestergren
  14. Jon Forsärla
  15. Klas Sivén
  16. Lena Östholm Munkberg
  17. Linda Bjerman
  18. Lova Necksten
  19. Manuel Cortez Azero
  20. Margareta Sylvan
  21. Maria Alfredson
  22. Marika Isetorp
  23. Markus Jöngren
  24. Mia Sköld
  25. Mikael Hjort
  26. Nils Karlsson
  27. Olle Hilborn
  28. Pontus Olofsson
  29. Robert Halvarsson
  30. Rolf Samuelsson
  31. Sandra Landin
  32. Simon Granberg Johnson
  33. Sofie Lemontzis
  34. Svante Agnestig
 5. Kommunfullmäktige Gagnef
  1. Jonas Wittink
  2. Maria Alfredson
 6. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Anne Röning
  2. Annelie Alli Qvicker
  3. Aron Knifström
  4. Barbro Gossas
  5. Fredrik Blom
  6. Im Nunez
  7. Jonas Åsenius
  8. Karolina Brosché
  9. Kerstin Lundh
  10. Linus Fransson
  11. Magnus Gabrielson
  12. Maj Ardesjö
  13. Maria Alfredson
  14. Monika Utter
  15. Mursal Isa
  16. Niklas Henriksson
  17. Prabakaran Rajasekaran
  18. Tyra Vidlund Bjurman