Maria Alfredson

Ersättare i fullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen, barn-och utbildningsnämnden i Gagnef

Marias hjärtefrågor

Ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg.

Barn och skola.

Hållbar utveckling.

Maria Alfredson

Uppdrag

  1. Barn- och utbildningsnämnden
    1. Maria Alfredson
  2. Kommunfullmäktige Gagnef
    1. Jonas Wittink
    2. Maria Alfredson