Maria Gardfjell

Kommunalråd i Uppsala. 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige. Ordförande i miljövårdsrådet samt i Uppsala Vatten och Avfall AB.

Maria Gardfjell
Marias hjärtefrågor

Miljö.

Miljöpartiet vill ha en hållbar värld där alla kan leva goda liv. Vi tar ansvar för kommande generationer. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi.

Tåg och kollektivtrafik.

Skog och biologisk mångfald.

När den biologiska mångfalden minskar så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och vår omställning behöver ske nu. De beslut vi tar idag är avgörande för både planeten och för kommande generationer. Miljöpartiet vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Mer om Maria Gardfjell

Personligt

Ordförande för Miljöpartiet i Uppsala län. Kommunalråd i Uppsala kommun sedan 2010. Utbildad biolog och har bland annat varit projektledare för Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-kampanj och miljömärket Bra Miljöval, varit informationschef på KRAV, miljöinformationsansvarig på Konsumentverket, projektledare för Änglamark på Coop Sverige, soloföretagare samt pressekreterare på Miljöpartiets riksdagskansli för bland andra språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.