Mer om Maria Jönsson

Maria Jönsson om politik

Civilekonom, 43 år, Höganäs. Plats 5 på kommunfullmäktigelistan. 

Personlig presentation:

Jag har under de senaste 10 åren arbetat i politiskt styrda organisationer och har en bred systemkompetens. I mitt arbete på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg har jag tydligt sett vilken inverkan politiska beslut har på vårt samhälle och vårt dagliga liv. Politik är allt vi gör. Vad grönsakerna kostar i butiken, om det finns tillgång till ekologiska råvaror, hur mycket plast vi använder, hur vi väljer att transportera oss och var vi väljer att bosätta oss och bilda familj. Jag drivs av att skapa och bibehålla ett hållbart och inkluderande samhälle.

Mina prioriterade frågor:

  • Hållbarhet och ekonomi;  Vi måste ta ansvar för våra beslut och förstå vilken påverkan våra dagliga val har på morgondagen. Höganäs kommun ska ha ett klimatpolitiskt ramverk som likställer klimatmål och ekonomiska mål. Vi måste ta ansvar för kommunens ekonomi och tänka långsiktigt med fokus på hållbarhet. Kommunen ska verka för att mer lokalt och ekologiskt producerade varor och tjänster upphandlas. Det kan ex göras genom att man delar upp upphandlingar i mindre "bitar" så att även mindre aktörer har möjlighet att delta i upphandlingar. Även införa sociala krav vid upphandlingar, som gör att det sociala ansvar som företagen tar kopplat till upphandlingar blir synligt och att samhällsnytta privilegieras.
  • Skolan; En fungerande skola och förskola är avgörande för om Höganäs ska locka till sig invånare och arbetskraft så att företagen skall få den kompetens de behöver. Vi måste verka för att behålla personalen i skolan och locka till oss ny personal genom konkurrensmässiga löner, minskad administration och ökat inflytande över sin arbetsmiljö. Vi måste lyssna på lärarna. Barn är ingen industri med stordriftsfördelar. Behöver kommunen låna pengar till skola och förskola så gör vi det!​​​
  • Hamnen; Höganäs hamn ska förbli en plats för "Höganäsare" och båtar. Genom att rusta upp hamnen med ytterligare ett par grillplatser, bygga ut lekplatsen och bygga ett innovativt/lekfullt masthus bibehåller vi en skön stämning i hamnen. Här ska finnas plats för skönt "filthäng", lek med familjen och båtintresse. 

 

Personligt

CV