Mariana Moreira Duarte

Intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholm Stad

Mariana Moreira Duarte
Marianas hjärtefrågor

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

”Som lärare mötte jag skolans utmaningar varje dag, vi måste satsa på en skola där alla elever kan förverkliga sina drömmar och sina mål.”

Mariana Moreira Duarte

Mer om Mariana Moreira Duarte

Mariana Moreira Duarte om politik

För mig är Miljöpartiet det partiet som har förslagen som kan göra skillnad för min generation och för nästkommande generationer.

Jag vill ha ett Sverige där alla är välkomna, där man blir omhändertagen och där man inte enbart tänker på sin egen bakgård utan också sina grannars. Jag vill ha ett Sverige där den som behöver stöttning får det och där våra äldre har de ekonomiska förutsättningarna för att leva det liv de vill leva som pensionärer.

Jag vill jobba för en värld där människor får leva fritt, vara kreativa, känna sig trygga och ta egna beslut för sitt och sin omgivnings bästa. Min övertygelse är att vi måste alla hjälpas åt för att dra vårt strå till stacken, speciellt för de som inte är lika priviligierade som vi är i Norden.

Att vara miljöpartist handlar för mig om en tro att helheten, det lilla och framtiden är det viktigaste och alla handlingar i den riktningen räknas.

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Blekinge. Blekinge är en stor och viktig del av mitt liv som jag besöker alldeles för sällan. Efter studier både i Kristianstad, Lund, Malaga och Stockholm blev jag leg. Gymnasielärare i spanska och psykologi. Jag började jobba som lärare redan när jag studerade. Att vara lärare är bland det bästa som finns; jobba med ungdomar är en utmaning, inspiration och roligt! 

Mina föräldrar kommer från Uruguay. Jag tycker att blandningen som jag växt upp med är en tillgång i alla aspekterna på mitt liv. Uruguay är ett väldigt vackert land som jag mer än gärna åker och besöker.

Den tiden jag har över efter alla möten tillbringar jag gärna med mina föräldrar, systrar och systersöner.

Förutom det är jag en stor konsument av Netflix, HBO, viaplay och soyalatte.