Mer om Marielle Lahti

Marielle Lahti om politik

Som politiker i Miljöpartiet vill jag verka för att främja lokal och ekologisk produktion av kött och grönsaker. Offentligt serverad mat ska vara lokalproducerad, ekologisk och närlagad. Giftfri mat ska vara en rättighet för alla, och djur ska behandlas med respekt för deras naturliga instinkter. Energiomställning är möjlig och nödvändig och kan åstadkommas med bibehållen konkurrenskraft. Övergången till en långsiktigt hållbar ekonomi handlar i stor utsträckning om en omställning av energisystemet och om hur ekonomin kring denna ser ut. Vi måste öka produktionen av förnybar energi så att andelen blir hundra procent.