Marina Peregonchuk

Ledamot i Omvårdnadsnämnden och kommunfullmäktige

Marina Peregonchuk

Uppdrag

  1. Socialnämnden
    1. Marina Peregonchuk