Martin Candell

Politisk sekreterare på riksdagskansliet med ansvar för justitie- och civilrättsfrågor, bostadsfrågor, konsumentfrågor, migrationsfrågor och utbildningsfrågor.

Martin Candell