Mer om Martin Larsson

Martin Larsson om politik

37:årig biolog och mångsysslare med engagemang för de gröna frågorna.

Naturen är en styrka för Årjängs kommun och dess invånare!

Några av de idéer jag går och klurar på:

  • Satsa på skolskogar för kommunens skolor och förskolor
  • Utveckla/vidareutveckla tätortsnära strövområden
  • Iordningställa odlingslotter inom våra tätorter

Jag har visionen om ett ännu grönare Årjäng