Mer om Mats Dellrud

Mats Dellrud om politik

En väl genomtänkt stadsplanering ger förutsättningar för en trivsam, tillgänglig och trygg miljö för alla. Om fler åker kollektivt, tar cykeln eller promenerar, får vi en bättre folkhälsa, en lugnare och säkrare trafiksituation och en förbättrad miljö. Med vår närhet till Stockholm får vi räkna med att Gnesta kommun växer, men det ska ske med varsamhet och med god planering.