Mats Lindqvist

Ersättare i Stockholms stads kommunfullmäktige och ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mats Lindqvist
Mats hjärtefrågor

Trafik.

Vi vill att du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Därför vill vi ställa om trafiken. Vi vill ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Natur.

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Sverige ska fortsätta ha en ambitiös och grön bostadspolitik. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Mer om Mats Lindqvist

Mats Lindqvist om politik

 

Det viktigaste inom politiken är inte att sitta och ha "rätt" åsikt, utan att ha "rätt" handlande. Politik måste vara målinriktad och kunna uppnå påvisbara resultat, för att motivera sitt syfte. Politiken måste därför i den meningen vara modern och fortlöpande kunna hitta lösningar på ständigt uppdykande samhällsproblem.