Aktuella frågor för Mats Nittve

Mer om Mats Nittve

Mats Nittve om politik

Naturvården är en viktig  fråga för mig, vilket hänger samman med mitt yrke som är landskapsvårdarens. Det är också min fasta övertygelse att det gröna i landskapet är viktigt för människans hälsa och välmående. Att bygga stad får inte betyda att man bygger bort kontakten med naturen. Men man kan inte betrakta varenda gräsmatta som en viktigt grön resurs. Tvärtom kan man, även om man tar "grön" mark i anspråk, öka nyttan genom att öka mångfalden i området. I sammanhanget måste jag också poängtera att skalan på det byggda är viktig, stadsrummet måste vara inbjudande och det motverkas av en för stor skala, exempelvis vad gäller fasader, höjder och kombinationen av dem. Särskilt viktig är naturligtvis utformningen av gatuplanet, det får inte huka under långa och höga, obrutna fasader.

Personligt

På fritiden är jag körledare och dirigerar Kammarkören Rönninge Rabarber, en blandad kör i hemkommunen Salem. Friluftsliv är en viktigt del av fritiden, med svampplockning och bad sommartid, skidåkning vintertid.

CV

67 år ung arbetar jag sedan 13 år som landskapsvårdare i egen firma. Som sådan fäller jag och beskär träd, klipper häckar och buskar. Längre tillbaka arbetade jag som IT-konsult, bl a 10 år på WM-data. Ännu längre tillbaks var jag under 12 år maskinställare på en verkstad.

Uppdrag

  1. Kommunstyrelsen Salem
    1. Mats Nittve