Max Hallstan

Politiskt sakkunnig på Miljöpartiets EU-kansli (transport, energi, industri, utrikespolitik och försvar)

Max Hallstan

Mer om Max Hallstan

Personligt

Följer Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN), utskottet för industri, energi och forskning (ITRE) och utskottet för utrikespolitik (AFET).