Mette Bryngemark

Ersättare Stadsbyggnadsnämnden

- Som politiker måste jag vara med och fatta beslut. Det innebär ett ansvar. Ansvaret kan vara vårt, ert eller deras. Det kan också vara mitt, ditt eller hens. Man måste alltid kunna peka ut vem som är ansvarig.

Mette Bryngemark

Mer om Mette Bryngemark

Mette Bryngemark om politik

 

Om mig själv

Jag har varit medlem i partiet i många år och satt som ersättare i fullmäktige 2000-2004. Är ersättare i styrelsen. Är till yrket speciallärare och är på fritiden aktiv körsångare och Friskis&Svettis-funktionär.

 

Mina hjärtefrågor

Skolan och barnomsorgen ligger mig närmast om hjärtat. Barns och ungas rätt till ett bra liv, baserat på kärlek och kunskap är en förutsättning för vår framtid.
 

Kulturen kommer därnäst. Utan en mångfaldig, rik kultur dör samhället. Stöd till både etablerade kulturinstitutioner och ”fri” kultur är oerhört viktigt.
 

Att vi ska kunna cykla i hela staden på ett säkert sätt är något jag vill arbeta för.