Mia Josefsson

Mias hjärtefrågor

Folkhälsa.

Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa.

Nya jobb.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Mer om Mia Josefsson

Mia Josefsson om politik

Förebyggande folkhälsa är något som borde genomsyra alla politiska beslut. Allt hänger ihop. Folkhälsa handlar om såväl luften vi andas och maten vi äter som trivseln och motivationen i skolan.

Strukturer som främjar jämställdhet, mångfald och lika rätt spelar stor roll. Genom att uppmuntra och  stötta ett inkluderande och jämställt näringsliv kan fler malmöbor få ett lönekuvert i slutet av månaden eller kunna förverkliga sin företagsdröm. Genom att skapa fler jobb och företag utifrån klimatsmarta idéer som inte påverkar människor, djur och natur negativt välkomnar vi framtiden.

 

 

 

 

 

Personligt

Efter sex år som politisk sekreterare på Stadshuset har jag på nära håll sett hur den gröna rörelsen i Malmö har påverkat och ändrat riktningen för många viktiga beslut under de senaste två mandatperioderna vid makten. Men det finns mycket kvar att göra. Vi behöver skapa en rättvis och välkomnande stad för alla nuvarande och kommande malmöbor utan att kompromissa bort viktiga gröna värden.

På fritiden brinner jag för att skapa en jämställd musikscen genom att uppmuntra unga tjejer att spela musik. Det gäller att uppmuntra och få fler att våga testa nya saker och bryta normer. Ett jämställt klimat behövs, såväl i musikbranschen som i Malmö stads verksamheter.