Mer om Mia Sköld

Mia Sköld om politik

Mina politiska hjärtefrågor för Norrköpings kommun är ekologisk mat, vattenfrågor, cykling och spårvagnsutbyggnad.

EKOLOGISK MAT
Maten vi äter ska vara god, näringsrik, ekologisk, giftfri och gärna närproducerad. Genom att upphandla ekologisk mat till alla våra kommunala kök, bidrar vi till att efterfrågan på ekologisk mat ökar och det hjälper våra jordbrukare med omställning till ekologiska jordbruk.

Ekologiska jordbruk bidrar till att vi får en större biologisk mångfald, de bidrar till att marken brukas på ett mer hållbart sätt och det bidrar till att stoppa spridning av gifter och kemikalier i vår miljö, vilket är bra för våra jordar, för våra vattendrag och hav, och för alla de människor som får äta maten.

  • Jag vill att kommunen upphandlar mer ekologisk mat.
  • Jag vill verka för att all mat i våra kök är ursprungsmärkt. Det ska vara lätt att veta varifrån vi får vår mat.
  • Jag vill verka för att mer mat i våra kommunala kök är vegetarisk. Vegetarisk mat är nyttig, god och klimatsmart.

VATTEN
Kommunen måste på allvar sätta igång arbetet med att säkerställa att vattnet i kommunens viktigaste dricksvattentäkt, Glan, håller ”God Ekologisk Status”, något som krävs av EU:s vattendirektiv redan 2021. Vi har inte tid att vänta längre med det arbetet.

Att fisk och andra organismer kan röra sig fritt är viktigt för den biologiska mångfalden i våra sjöar och vattendrag. Idag kan ingen fisk vandra till lekområden eller uppväxtmiljöer uppströms Motala Ström. De stoppas av turbiner som strimlar den som är modig och försöker. Det vill vi ändra på.

  • Jag vill att Borgs reningsverk byggs ut med en anläggning som kan ta hand om läkemedelsrester. Det är inte bra att Norrköpings dricksvatten innehåller ämnen från hormoner och antibiotika.
  • Jag vill att arbetet med att bygga ut fiskvandringsvägarna i Motala Ström skyndas på.

CYKLING
Norrköping är en tät stad med relativt korta avstånd. Det borde vara mycket lätt att cykla överallt i staden. Att cykla är bra för så mycket. Det är tyst, det ger motion och hjälper därmed varje cyklande människa till bättre hälsa, det är helt fritt från skadliga utsläpp och det får plats tio cyklar på varje bilparkeringsplats.

I staden är cykeln det bästa transportmedlet, och med gångbanor och utbyggd miljösmart kollektivtrafik, behöver väldigt få människor färdas med bil i staden. Bilens plats är utanför staden, i den glesare delen av kommunen.

  • Jag vill att det byggs säkra och snabba cykelvägar i hela staden.
  • Jag vill att Norrköping satsar på ett hyrcykelsystem.
  • Jag vill att pendlarparkeringar byggs, både för cykel och bil och att det i anslutning till dessa finns både låsbar cykelförvaring och möjlighet att hyra cyklar enkelt och smidigt, t.ex med hjälp av kollektivtrafikkortet.

SPÅRVAGN
Spårbunden trafik, det gäller såväl tåg som spårvagn, är transportsystem som har mycket låg miljöpåverkan. De drivs med elektricitet, och i Norrköpings kommun används bara miljömärkt el, vilket betyder att de spårvagnar vi har i Norrköping drivs med bra el.

En stad av Norrköpings storlek behöver ett snabbt och miljösmart kollektivtrafiksystem. För oss i Norrköping är spårvagnen hjärtat i detta. De är snabbare och effektivare än andra transportslag då de inte konkurrerar om platsen på vägen. En spårvagn kan transportera lika många människor som tre normala bussar, och det finns stora möjligheter att koppla ihop flera spårvagnar vid behov.

En utbyggnad av Ljuralänken skulle bidra till att Kristinaplatsen skulle kunna bli en oas i stadsmiljön, fri från bilar, med plats för människor.

  • Jag vill att kommunen börjar med att bygga Ljuralänken, som en grund för det vidare snabba transportsystemet.
  • Jag vill att kommunen bygger en spårvagnslinje till Vrinnevisjukhuset. På sikt behöver vi också bygga ut spårvagnen till Inre hamnen och Butängen.

Personligt

Jag är kommunalråd i opposition sedan valet 2014 och jag sitter i Kommunfullmäktige, i Kommunstyrelsen och i Utbildningsnämnden. Under tidigare mandatperioder har jag suttit i vård- och omsorgsnämnden och i gymnasienämnden. 

Jag är också ordförande i distrikt Östergötland och har ett uppdrag som jämställdhets- och mångfaldsambassadör.

Jag är lärare men tjänstledig för att kunna ha detta uppdrag. Jag har en magister i historia och en magister i religion. Jag har legitimation för att undervisa på gymnasiet i historia och religion och för grundskolans högstadium i historia, religion, samhällskunskap, geografi, svenska, matematik och musik. Jag har också under ca 15 år undervisat i kemi, fysik, biologi och teknik. Jag har dessutom läst på bebyggelseantikvarisk linje ett år och på bibliotekshögskolan ett år. 

Jag har arbetat med lite av varje. Först inom industrin, som sömmerska, sedan som fritidsledare. Under studietiden arbetade jag natt inom hemtjänsten. Jag har också varit kyrkvaktmästare och jag är lärare sedan 25 år. Jag har ett mycket stort musikintresse och har sjungit i kör sedan jag var 7 år och jag spelar gitarr. 

Jag har varit med i föreningar i hela mitt liv: Ung Vänster i Norrköping, flera olika körer som styrelseledamot, scouterna, Vänsterpartiets styrelse i Vingåker och i Norrköping, Naturskyddsföreningen, Miljöpartiets styrelse i Norrköping och nu också i Miljöpartiets distriktsstyrelse i Östergötland. Jag har också arbetat mycket aktivt med fackliga frågor. Jag har varit skyddsombud och jag har varit fackligt arbetsplatsombud.