Michael Åkerman

Suppleant i Hyresbostäder i Norrköping AB

Michael Åkerman, ordförande Miljöpartiet de Gröna i Norrköping
Michaels hjärtefrågor

Gröna jobb.

Giftfritt och ekologiskt.

Tillgänglighet.

Skola och barnomsorg.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Företagande.

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Mer om Michael Åkerman

Michael Åkerman om politik

- Skapa jobb genom att stödja branscher med en framtid som närproducerad ekologisk mat, miljöteknik, friskvård och ekoturism.

 

- Bort med vinstuttag i skola, vård och omsorg som bekostas med offentliga medel.

 

- Ersätt uppvärmd mat från storkök med lokalt lagad mat i skola, vård och omsorg.

 

- Utveckla stadsdelscentra så att man kan handla, arbeta och umgås där man bor och minska inköpsresorna.

 

- Öppna fler fritidsgårdar så att fler ungdomar kan utveckla sina intressen i trygga miljöer.

 

- Öka andelen hyresrätter för att ge unga familjer och pensionärer en chans att bo bra till en rimlig kostnad.

 

- Minska väntetiderna på akuten och verka för bättre vård på vårdcentralerna.

 

- Inför gratis lokaltrafik.

 

- Subventionera lådcyklar för att underlätta för de som vill ta med sig större barn och gods på cykeln.

 

- Stöd lokala lantbruk att samverka i nya lokala företag som kan producera förnyelsebart bränsle av lantbrukens och hushållens restprodukter.

 

- Stöd samverkan mellan forskning, kunskapsföretag och lokala industrier så att nya hållbara produkter kan utvecklas och ersätta produktion som skadar miljö och människor.

Personligt

Tidigare redaktör och skribent för Miljöpartiets tidning i Stockholm i tre år och gruppledare i Överförmyndarnämnden för Miljöpartiet i Stockholm där jag aktivt drev på för kortare handläggningstider av ärenden för att minska risken för rättsförluster för huvudmännen vilka var samhällets svagaste grupper som ensamkommande flyktingbarn.

Var på mitt första miljöpartiläger 1984 och har röstat grönt i alla val sedan jag blev myndig. Är ordförande för Miljöpartiet de Gröna i Norrköping.

Växte upp i Norrköping där jag gick i Waldorfskola och tog min ingenjörsring efter fyra år på Ebersteinska för att sedan studera till Civilekonom på Uppsala Universitet.

Efter många år i Stockholms innerstad har jag återvänt till Norrköping när min familj gjorde en ”nya gröna vågen” till hus långt in i skogen nära naturen.

Är verksam som egenföretagare med fokus på film, musik och mobila lösningar.  Har hjälpt stora organisationer att minska användningen av resurser och energi med hjälp av förändringsarbete, sociala medier och mobila lösningar och har arbetat med företag i Europa, USA, Asien och Mellanöstern. Innan dess arbetade jag åtta år i kulturens tjänst med musik. Efter miljöfrågorna och solidaritet ligger kultur i alla dess former och nationalekonomi mig varmt om hjärtat.

Uppdrag

  1. Hyresbostäder i Norrköping AB
    1. Michael Åkerman