Michael Solander

Ledamot Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Michaels hjärtefrågor

Infrastruktur.

Demokrati.

Michael Solander

Mer om Michael Solander

Michael Solander om politik

Jag är ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Blev medlem i Mljöpartiet inför valet 2002.De frågor jag är engagerad i handlar framförallt om att vi måste tänka långsiktigt hållbart när Österåker skall växa. Det handlar om att bygga nytt nära kollektivtrafik och service, principen ”nära till det mesta” skall gälla. Skyddsvärda naturområden och stränder skall bevaras obebyggda för kommande generationer.Jag har också under längre drivit på för att invånare i Österåker skall få mer att säga till om.Det är inte meningen att en liten klick politiker skall bestämma allt, i stora viktiga frågor måste man ha en dialog med kommuninvånarna innan besluten tas.Jag anser också att kommunens kärnverksamheter som skola och omsorg måste få kosta.Vi måste få fler vuxna i skolan, mindre barngrupper i förskolan och en värdig omsorg av funktionsnedsatta och äldre.

Personligt

När jag inte sysselsätter mig med politik så jobbar jag med försäljning och även miljö och kvalitets arbete inom textilbranschen.Bor gör jag i Lervik tillsammans med fru och några hundar.  

Uppdrag

  1. Kommunfullmäktige Österåker
    1. Jonas Jonsson
    2. Michael Solander
  2. Kommunstyrelsen Österåker
    1. Michael Solander