Mie Nilsson

Distriktsordförande. Ordinarie ledamot i Socialnämnden, ersättare i Individutskottet. Kongressledamot, ledamot i Förtroenderådet.

Mies hjärtefrågor

Utbildning - Elevstöd - Skolmiljö- Ledarskap.

Vatten.

Livskraftigt jordbruk & säker mat.

Energieffektivisering.

Funktionsvariation och tillgänglighet.

Barn och ungas hälsa.

Aktuella frågor för Mie Nilsson

Mer om Mie Nilsson

Mie Nilsson om politik

Miljö- och klimatfrågor handlar nämligen inte bara om ekologisk välfärd. Begreppet ”hållbar utveckling” har utvecklats från ett för allmänheten ganska snävt, naturvetenskapligt ämne till en bred, tvärvetenskaplig och internationell angelägenhet. Det är lika viktigt att uppnå ekonomisk och social välfärd, för alla. Där kommer entreprenörsvilja in som en förutsättning för välstånd. Samhället får inte förstöra eller dämpa viljan att ge sig ut i det okända, vi ska genom skola och utbildning uppmuntra till företagsamhet och bygga förmågan att tänka annorlunda.
Min vision är en skola där fokus från politiken ligger på elevernas utveckling, inte att spara in kvadratmeterpris per elev.

Min vision är ett samhälle där vi lyckas fånga upp barn som ramlar, unga som bryter samman, vuxna som inte orkar och nyanlända som inte hittar en framkomlig identitet. Grunden är och förbli en trygg skola för alla barn oavsett bakgrund och funktionsvariationer. I den skolan behövs lärare, så hur kan vi hjälpas åt att göra läraryrket till det man drömmer om?

Jag vill starta en dialog som utan att vara partibunden tar avstamp för framsynthet och ett trovärdigt förhållningssätt. I en utveckling som är ekologiskt såväl som ekonomiskt och socialt hållbar behöver många delta i samtalet om hur utvecklingen kan och bör se ut.