Mie Nilsson

Distriktsordförande. Ledamot i Socialnämnden, ersättare i Individutskottet. Kongressledamot, ledamot i Förtroenderådet.

Mies hjärtefrågor

Funktionsvariation och tillgänglighet.

Barn och ungas hälsa.

Klimat- och miljöfrågor.

Demokrati / Jämställdhet.

Utbildning - Elevstöd - Skolmiljö- Ledarskap.