Mer om Mikael Jämtsved

Mikael Jämtsved om politik

 

Jag är 29 år gammal och arbetar som kommunalråd. Jag tror på politiken som en samhällsförbättrande kraft och som en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Genom pragmatisk reformism och budgetdisciplin går det att förändra och förbättra, Sverige är ett utmärkt bevis för det. Jag vill fortsätta i den traditionen och ställa om samhället till att bli riktigt hållbart.

Det viktigaste verktyget vi har på kommunal nivå är den fysiska planeringen. Genom kloka förtätningar i kollektivtrafiknära lägen skapar vi möjligheter för människor att välja bort bilen samtidigt som vi tar vår del av ansvaret för en snabbt växande Stockholmsregion. De centrala delarna av Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll är exempel på ställen med stor potential för nya bostäder.

I takt med att Stockholmsregionen växer i invånarantal kommer stadsbebyggelsen förr eller senare nå Järfälla, det är därför viktigt att vi planerar tätt redan idag, det vi bygger idag kommer stå där i uppemot 100 år framåt.

Det är också centralt att satsa på utbildning, det är inte rimligt att elever går ut gymnasiet utan ordentliga läs- och skrivkunskaper. Detta görs genom fler och bättre lärare som ges möjlighet att lägga sin tid på eleverna istället för på administration.