Mikael Wahss

Ledamot i Valnämnden / Ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden

Mikael Wahss 38 år, Utvecklingschef, Vaggeryd
Mikaels hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Företagande.

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Kemikalier.

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Demokrati och politik.

Mer om Mikael Wahss

Mikael Wahss om politik

Jag vill vara en röst för de som inte kan rösta – barn och kommande generationer. Kommunens verksamheter ska vara klimatneutrala. Alla ska ha tillgång till en rejäl internetanslutning. Uppmuntra och stötta ideella insatser och medborgarnas initiativ. Kommunen ska vara kommunens bästa arbetsgivare.

Personligt

Trebarnsfar och tvillingpappa, webbentreprenör/företagare och politiker med passion för hållbarhetsfrågor.

Uppdrag

  1. Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB
    1. Mikael Wahss
  2. Valnämnden
    1. Malin Rehnstedt
    2. Mikael Wahss