Mer om Mohamud Dayib

Mohamud Dayib om politik

För mig har det alltid varit en självklarhet att vara delaktig i ett parti som har nolltolerans mot all form av diskriminering och där jag även kan påverka i de frågor som jag brinner för.

Jag kandiderar till riksdag, region och kommun.

Jag vill:

  • Ha en skola som inkluderar alla och som erbjuder mer stöd till dem som behöver.
  • Satsa på en mer human asylpolitik i Sverige och skapa lagliga vägar till EU för asylsökande.
  • Ha en arbetsmarknadspolitik som gynnar hållbarhet inom miljö och klimat.
  • Sätta patienten i centrum och se en fortsatt utveckling av medborgarmakt, inflytande och valfrihet inom hälso- och sjukvården.

Kryssa Mohamud Dayib den 14 september. 

 

Uppdrag

  1. Styrelsen för Angereds Närsjukhus
    1. Mohamud Dayib