Monica Fahrman

Jag är psykolog och författare, men numera som pensionär engagerar jag mig i politiken. Sitter med i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och som ersättare i vård-och omsorgsnämnden och bildnings- och lärandenämnden. Dessutom är jag ersättare i ledningsutskottet.
Monicas hjärtefrågor

Hållbar utveckling.

Barnen.

Kommunikation & Trafik.

Monica Fahrman

Mer om Monica Fahrman

Monica Fahrman om politik

Mina hjärtefrågor är:

  • Hållbar utveckling.
  • Att ha så bra skolor som det bara går, samt att bevara småskolorna på landsbygden.
  • När det gäller vad vi äter, så vill jag satsa på att öka produktionen av närodlat. Dessutom önskar jag lokala slakterier. Djur ska inte färdas långa sträckor.
  • Dessutom vill jag gärna knyta ihop byarna utanför med Sala, dels för att minska bilåkandet, dels för att gynna folkhälsan.

Personligt

Jag tänker ofta på ett indianskt uttryck: "Vi äger inte jorden- Vi har lånat
den från våra barn och barnbarn". Det är en ledstjärna för mig.

Jag är psykolog och författare, men numera som pensionär engagerar jag mig i
politiken. Sitter med i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och som ersättare i
vård-och omsorgsnämnden och bildnings- och lärandenämnden. Dessutom är jag
ersättare i ledningsutskottet.

På sextiotalet läste jag Rachel Carsons "Tyst vår" och den blev en ögonöppnare
för min del, så långt innan Miljöpartiet existerade var jag faktiskt
miljöpartist. Min man och jag lever så miljövänligt det bara går. Vi reparerar
hellre än köper nytt och har inga behov av det "senaste" . Köp, slit och
slängmentaliteten som rådde för några årtionden sedan är verkligen inte vår
melodi.

Och jag har ett motto: "Ingen människa kan göra allt, men varje människa kan
göra något litet för miljön."

För tjugo år sedan flyttade min man och jag till Fläckebo Prästgård från
Stockholm. Det har vi verkligen ALDRIG ångrat. Sala kommun är en fantastisk
kommun att leva i.