My Högfeldt

#1 Kommunfullmäktige Mölndal. Ledamot i KF, ersättare i kommunstyrelsen

My Högfeldt

Mer om My Högfeldt

My Högfeldt om politik

För ett grönare samhälle.

Jag heter My Högfeldt och sitter i Kommunstyrelsen. Jag ansvarar för social hållbarhet, som folkhälsa och brottsförebyggande men sitter också i det utskott som ansvarar för samhällsplaneringen. Jag försöker få ihop dessa två delar, och det finns en mängd sätt att få in social hållbarhet på ett annat sätt i samhällsplaneringen. Det handlar inte bara om olika upplåtelseformer, fler parker och mötesplatser utan också att ställa krav på att de som bygger anställer personer som har svårt att nå arbetsmarknaden.
Politik är fantastiskt roligt och att få vara med och forma besluten som rör Mölndal. En mängd ärenden passer kommunstyrelsen och oavsett om det är upphandling eller dokumenthanteringsplan så går det att få in en grön touch som gör Mölndal mer hållbart för framtiden.

Jag har varit med i Miljöpartiet sedan 2004, först i grön ungdom och sen efter några års paus Miljöpartiet. Oavsett vilken plats man är på i livet och hur mycket tid som finns så är det alltid möjligt att forma sitt engagemang efter det.