Nick Doggen

Trainee, Jakop Dalunde

Nicks hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten, i Sverige och EU.

Tåg.

Tågen ska gå i tid. Gärna snabbt. Vi vill bygga spår för höghastighetståg och starta nattåg till Europa. Spåren i hela landet ska rustas upp. Det ska vara minst lika lätt att resa inom Europa med tåg som med flyg.

HBTQ.

Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi aldrig.

EU.

EU är ett viktigt forum för de stora frågorna: miljö, klimat och och skydd av mänskliga rättigheter. Vi tycker att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande.

Nick Doggen