Uppdrag

  1. Miljönämnden Örebro
    1. Niclas Persson
    2. Sten Lang
  2. Programnämnd Social välfärd Örebro
    1. Niclas Persson