Nila Vikhe Patil

Nilas hjärtefrågor

Företagande.

Sverige och Europa behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb både i stad och på landsbygd. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande samhälle där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Nila Vikhe Patil

Mer om Nila Vikhe Patil

Nila Vikhe Patil om politik

Jag drivs av insikten att vi måste ta ett ansvar för miljön och ett mänskligare samhälle där alla får en chans att bidra och delta. Jag tror på människans inneboende kraft och därmed vårt gemensamma ansvar att rädda jorden.

Miljöpartiets vision tycker jag bygger på ett bibehållet socialt skyddsnät med en gemensamt finansierad välfärd, där alla har möjligheter att ta sig framåt utan regler som begränsar kreativiteten och företagandet men där spelreglerna utgör en spelplan för schyssta affärsmetoder och främjar kvalitativa tjänster och produkter. Där allt vi gör är bra för miljön, barnen och människorna eller åtminstone inte direkt dåligt.

Jag vill också säkerställa att vi har tillgängliga kloka politiker som genom dialog främjar medborgarinflytande och medför transparens gentemot invånarna i kommunen avseende styrning av verksamheten och kommunala bolag och uppföljning av revision och oegentligheter.

Personligt

Jag är 33 år gammal och det var miljöfrågorna som gjorde att jag engagerade mig politiskt och jag gick med i Grön Ungdom 2001. Jag bor i Söderort och på fritiden handlar mycket om att vara faster, träna och träffa vänner. Jag älskar böcker, matlagning och sällskapsspel.

Ursprungligen är jag från landsbygden utanför Skövde. Jag har bott i Stockholm sedan 2011 och har tidigare bott och jobbat och pluggat i bl.a. Indien och Spanien. Utbildad till civilekonom i Göteborg och har en yrkesbana som revisor. Jag arbetar som politiskt sakkunnig på regeringskansliet, främst med skatt och budget, finansmarknadens reglering, konsumentpolitik och statliga bolag och entreprenörskap.

Jag har stark förankring i partiprogrammet och vår politik. Jag vill att alla ska förstå varför bensinskatten är bra för Sverige, varför kollektivtrafik är mer gynnsamt för stadens medborgare än vad en stor väg är, och varför ekonomiska avvägningar aldrig kan motivera att risken att inte ha rent dricksvatten.