Nils Karlsson

Kommunalråd i Malmö med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

Kommunkul 4: Hedersförtryck vs kvinnohat "Jag tänkte att vi skulle prata lite om hedersförtryck. Hedersförtryck och vanligt svenskt bonnigt kvinnohat är inte samma sak."
Nils hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande Sverige där alla kan delta på sin egna villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

”– Demokrati bygger på delaktighet och delat ansvar som i sin tur bygger på gemenskap. ”

Nils Karlsson

Aktuella frågor för Nils Karlsson

Mer om Nils Karlsson

Nils Karlsson om politik

De frågor jag brinner främst för är demokrati, jämställdhet, internationell rättvisa, mänskliga rättigheter, barnrätt, och såklart att mänskligheten skall övervinna de klimatutmaningen så att vi faktiskt kan njuta av våra fri- och rättigheter.

 

Om det spöke som gick genom Europa på 1800-talet var kommunismens så är dagens spöke rasismens. Från land till land sprider sig slutenhet och missunnsamhet och det europeiska samarbetet hotas av kortsiktighet och nationalism. Inom miljörörelsen talar man ofta om att tänka globalt och agera lokalt, och samma gäller i motståndet mot rasism och diskriminering. Här och nu finns det människor som inte kan agera på samma villkor som vita medelklassmän, som av olika anledningar blivit normen för hur "människan" beskrivs, pga kön, ursprung, sexuell läggning, funktionsförmåga, och så kan vi inte ha det. Inte internationellt, och inte heller lokalt. Jag arbetar för att detta skall förändras.

 

Men det får inte stanna vid det. Även om vi lyckas göra vårt samhälle rättvist så får det inte ske på människor utanför landets bekostnad. Om vårt framtida jämställda välfärdssamhälle kräver att döda barn flyter in på Europas stränder är det inget samhälle värt att ha. På sista tiden upplever jag att debatten om det samhälle vi vill ha alltmer handlar om vilka vi skall hålla utanför det. Den utvecklingen måste vi vända. Det och klimatet är vår tids största utmaningar, och att vi klarar båda är nödvändigt om vi skall ha någon framtid.

Uppdrag

 1. Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  1. Bassem Nasr
  2. Nils Karlsson
 2. Jämställdhets- och mångfaldsambassadörer
  1. Alexander Franzén
  2. Alice Nikmanesh
  3. Anna Nematbakhsh
  4. Annika Elwert
  5. Anton Nordqvist
  6. Bim Olsson
  7. Camilla Kylin
  8. Catrin Steen
  9. Christian Pettersson
  10. Cindy Falquet
  11. Clara Andermo
  12. Filip Joelsson
  13. Helena Björkman
  14. Johan Söderpalm
  15. John Vestergren
  16. Jon Forsärla
  17. Klas Sivén
  18. Lena Östholm Munkberg
  19. Linda Bjerman
  20. Lova Necksten
  21. Manuel Cortez Azero
  22. Margareta Sylvan
  23. Maria Alfredson
  24. Marika Isetorp
  25. Markus Jöngren
  26. Mia Sköld
  27. Mikael Hjort
  28. Nils Karlsson
  29. Olle Hilborn
  30. Pontus Olofsson
  31. Robert Halvarsson
  32. Rolf Samuelsson
  33. Sandra Landin
  34. Simon Granberg Johnson
  35. Sofie Lemontzis
  36. Svante Agnestig
 3. Kandidater riksdagen Malmö
  1. Asma Saleh
  2. Emelie Edström
  3. Isabella Iman Al Khafaji
  4. Johanna Öfverbeck
  5. Jouni Borglund
  6. Julia Grönholm
  7. Kami Petersen
  8. Karolin Johansson
  9. Kristina Aurell
  10. Louise Arndt
  11. Lutfi Zuta
  12. Malte Roos
  13. Mohamed Yassin
  14. My Gillberg
  15. Måns Berger
  16. Mårten Espmarker
  17. Nils Karlsson
  18. Rasmus Ling
  19. Stefana Hoti
 4. Kandidater riksdagen Skåne läns södra
  1. Aina Andersson
  2. Anette Mårtensson
  3. Angela Everbäck
  4. Axel Hallberg
  5. Birgitta Kuylenstierna Nadel
  6. Christina Sjöström
  7. Dennis Svensson
  8. Emil Samnegård
  9. Emma Berginger
  10. Emma Nilsson
  11. Erika Gunillasdotter Sturesson
  12. Helena Heintz
  13. Jan Björkman
  14. Jan Friheden
  15. Johan Lambreus Mattsson
  16. Johannes Book
  17. Karolina Skog
  18. Maria Ivansson
  19. Maria Zingmark
  20. Nicklas Ljungström
  21. Nils Karlsson
  22. Per Gahrton
  23. Sofie Lemontzis
  24. Teresia Olsson
  25. Ulf Holm
  26. Yanira Difonis
 5. Kandidater riksdagen Skåne läns västra
  1. Anette Börjesson
  2. Annika Román
  3. Elin Hyltén-Cavallius
  4. Elvir Mesanovic
  5. Emma Berginger
  6. Fredrik Hanell
  7. Gustaf Wiklund
  8. Jesper Olsson
  9. Johan Ingvarson
  10. Johan Lambreus Mattsson
  11. Lars Ahlfors
  12. Maria Truedsson
  13. Mona Baker
  14. Nils Karlsson
  15. Per Gahrton
  16. Rickard Persson
  17. Sofia Kamlund
  18. Thomas Rödin Hulth
 6. Kommunfullmäktige Malmö
  1. Anders Törnblad
  2. Bassem Nasr
  3. Johanna Öfverbeck
  4. Kami Petersen
  5. Louise Arndt
  6. Lucas Carlsson
  7. Lutfi Zuta
  8. My Gillberg
  9. Märta Stenevi
  10. Nils Karlsson
 7. Kommunstyrelsen Malmö
  1. Märta Stenevi
  2. Nils Karlsson
 8. Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
  1. Nils Karlsson