Nils Karlsson

Kommunkul 4: Hedersförtryck vs kvinnohat "Jag tänkte att vi skulle prata lite om hedersförtryck. Hedersförtryck och vanligt svenskt bonnigt kvinnohat är inte samma sak."
Nils hjärtefrågor

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

Jämställdhet.

Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande EU där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

”– Demokrati bygger på delaktighet och delat ansvar som i sin tur bygger på gemenskap. ”

Nils Karlsson

Aktuella frågor för Nils Karlsson

Mer om Nils Karlsson

Nils Karlsson om politik

De frågor jag brinner främst för är demokrati, jämställdhet, internationell rättvisa, mänskliga rättigheter, barnrätt, och såklart att mänskligheten skall övervinna de klimatutmaningen så att vi faktiskt kan njuta av våra fri- och rättigheter.

 

Om det spöke som gick genom Europa på 1800-talet var kommunismens så är dagens spöke rasismens. Från land till land sprider sig slutenhet och missunnsamhet och det europeiska samarbetet hotas av kortsiktighet och nationalism. Inom miljörörelsen talar man ofta om att tänka globalt och agera lokalt, och samma gäller i motståndet mot rasism och diskriminering. Här och nu finns det människor som inte kan agera på samma villkor som vita medelklassmän, som av olika anledningar blivit normen för hur "människan" beskrivs, pga kön, ursprung, sexuell läggning, funktionsförmåga, och så kan vi inte ha det. Inte internationellt, och inte heller lokalt. Jag arbetar för att detta skall förändras.

 

Men det får inte stanna vid det. Även om vi lyckas göra vårt samhälle rättvist så får det inte ske på människor utanför landets bekostnad. Om vårt framtida jämställda välfärdssamhälle kräver att döda barn flyter in på Europas stränder är det inget samhälle värt att ha. På sista tiden upplever jag att debatten om det samhälle vi vill ha alltmer handlar om vilka vi skall hålla utanför det. Den utvecklingen måste vi vända. Det och klimatet är vår tids största utmaningar, och att vi klarar båda är nödvändigt om vi skall ha någon framtid.