Nils Nyberg

Ersättare i Utbildningsnämnden

Nils hjärtefrågor

Klimat- och miljöfrågor.

Skola.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Ekologisk hållbarhet.

Sociala frågor och omsorg.

Migration och allas lika rätt.

Nils Nyberg