Uppdrag

  1. Miljö- Och Hälsoskyddsnämnd
    1. Othmar Nekham
  2. Övervakningsnämnden I Halmstad
    1. Othmar Nekham
    2. Sophia Nilsson