Özgür Tasbas

Ordförande i Stadsdelsnämnden Östra Göteborg

Özgür Tasbas Foto Catharina Fyrberg

Özgür Tasbas

Mer om Özgür Tasbas

Özgür Tasbas om politik

Vi måste vända den nuvarande trenden i samhället där man har rationaliserat bort så kallad ”icke-kvalificerad” personal i den offentliga sektorn, personal som förr stöttade upp administrativt för läkare, lärare, poliser, sjukvårds- och omsorgspersonal med mera så att dessa kunde ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Vi måste möjliggöra och öppna upp för mer försäljning av lokal och närodlat frukt, grönsaker samt bagageloppisar på stadens lokala torg. Förutom att detta skapar en meningsfull och hälsobefrämjande fritid så skapar det också integration mellan olika generationer och kulturer.

Vi måste också skapa utrymmen för att återanvända mer, samt använda biologiskt nedbrytbart material i större utsträckning.