Pauline Fahlström

Styrelseledamot i Grön ungdom i Stockholmsregionen, ersättare i utbildningsnämnden i Nacka, 2e ersättare i Stockholms läns landsting

Paulines hjärtefrågor

Psykisk ohälsa.

Kollektivtrafik.

Fler vuxna i skolan.

Pauline Fahlström

Mer om Pauline Fahlström

Pauline Fahlström om politik

Mina två stora hjärtefrågor är ungas psykiska ohälsa och en kollektivtrafik tillgänglig för alla.

Ungas psykiska ohälsa.

Idag mår 1/3 unga psykiskt dåligt och det är viktigt att vi tar tag i det som är en av vår samtids största folkhälsoproblem. Vi behöver satsa på en normkritisk skola där alla känner sig accepterade, vi behöver se till att skolkuratorer finns på varje skola och att psykiatrin får ökade resurser för att ta emot unga i behov av stöd. 

Kollektivtrafik.

Inte bara att ökade satsningar på kollektivtrafik är bra för att minska bilismen i vårt samhälle som är oerhört dåligt för klimatet. Kollektivtrafiken är också en viktig jämlikhetssatsning. Jag tror att satsningar på kollektivtrafik är att satsa på de med socioekonomisk utsatt bakgrund, unga och äldre som ej har möjlighet att färdas med bil. Det bör relevant att prioritera samtliga invånare i Stockholmsregionen.

Personligt

Jag heter Pauline Fahlström, är 19 år och studerar Genusvetenskap på Södertörns Högskola. Jag är styrelseledamot i Grön ungdom i Stockholmsregionen, 2e ersättare i Stockholms läns landsting och är ersättare i Utbildningsnämnden i Nacka kommun. Jag bor i Nacka tillsammans med min mamma, lillebror och katt. Förutom mitt politiska intresse ägnar jag tid åt matlagning och måleri. Jag aspirerar till att plugga till kommunikatör.