Mer om Per Almberg

Per Almberg om politik

Sjukvård och demokrati är de områden som jag främst kommer arbeta med inom regionpolitiken. Även folkhälso- och sociala frågor ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Jag har arbetat inom vård och omsorg sedan 1990 och de erfarenheterna har jag med mig i det politiska arbetet. Sjukvården behöver ha en helhetssyn på människan och samverkan mellan olika vårdinstanser är grunden för detta.

Jag lever efter tron att man kan förändra och påverka om man vill.