Mer om Per Almgren

Per Almgren om politik

En ekonomi i balans med människor och miljö

För att nå dit måste vi ha en ekonomi som inte behöver tillväxt för att fungera. Det innebär att vi inte kan ha ett system där man får inkomster endast på grund av privat ägande av pengar eller andra former av tillgångar. Samtidigt skall alla ha sin basförsörjning tryggad utan en massa kontroller och administration. Detta är tekniskt enkelt att ordna genom en automatisk "avgift" på innehav av pengar, en basinkomst till alla samt att alla naturtillgångar blir gemensamt ägda av invånarna i kommunen. Alla skatter (Moms, Arbetsgivaravgift, Inkomstskatt m.m.) tas bort, kvar blir avgifter på sådant som är dåligt för miljön och dessa avgifter används direkt för att subventionera bättre alternativ, inte för att finansiera samhällets utgifter.

 

En beslutsprocess som inte kan köra över en majoritet av medborgarna

En kombination av representativ och direkt demokrati, innebärande att varje vald representant har lika många röster som vederbörande blivit vald med, men att de som valt vederbörande under mandatperioden har möjlighet att flytta sin röst till någon av de övriga valda representanterna om den först valda inte längre agerar på ett sätt som den enskilde väljaren vill stödja. Väljarna skall ha en viss tid, kanske 2 veckor, på sig efter varje omröstning i den valda församlingen för att flytta sin röst och därmed kunna påverka det slutliga beslutet.

 

En väsentligt effektivare återanvändning 

Inköp av sådant som inte väsentligt omvandlas vid användning skall bara ske antingen mot återlämning av motsvarande begagnade sak eller mot betalning av en extra pant av väsentlig storlek. På det sättet kan mycket av det som nu kastas bort komma tillbaka i produktionskedjan och därmed minska resursuttaget från naturen.