Per Chrisander

Ersättare i Natur- och trafiknämnden

Per Chrisander
Pers hjärtefrågor

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

”Nacka ska vara en grön kommun också i framtiden”

Per Chrisander