Per Hallström

Vice ordförande i Mp-Norrköping och suppleant i Nodra AB

Vi ska lämna jorden i bättre skick än vi fann den. - Vi vill ta ansvar för barnens framtid. Det är bråttom, men inte för sent.

Per Hallström

Mer om Per Hallström

Per Hallström om politik

Idag har vi ett ekonomiskt system som kräver ständig tillväxt av materiell konsumtion för att inte bryta samman. Det är ett sorts pyramidspel och hotar idag allt liv på jorden.

 

Ekonomi betyder egentligen hushållning - dvs att använda resurserna på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi behöver en ekonomisk politik i balans med människa och natur.

Vi behöver en ekonomiskt system producerar och distribuerar inom ramen för ett långsiktigt hållbart ansvar för naturen, solidaritet med alla människor i det globala produktionssystemet och omsorg om kommande generationer och det fortsatta livet.