Mer om Per Sjödahl

Per Sjödahl om politik

Jag heter Per. Bor i Vargön och jobbar som fritidspedagog på Mariedalskolan. Sportar lite på fritiden och vistas gärna i naturen. Frågor som engagerar mig extra mycket är miljöfrågor, samhällsbyggnad, barnens villkor och förutsättningar, samt frågor som rör Vargön, t.ex. Villa Björkås framtid.

 

Jag vill verka för energisnålt byggande och en hållbar samhällsplanering, där vi bevarar viktiga grönområden, som Mariedalskogen och vid Kindblomsvägen.

 

För att minska bilberoendet måste nybyggnation ske i områden med goda kollektiv- och cykelförbindelser. Därför kommer jag verka för att Skaven, några minuter från Öxnereds station och med ny cykelbana till Trollhättan, bebyggs.

 

Segregation inom boendet måste motverkas och ungdomar ska ha tillgång till boende med rimliga hyror. Jag vill bevara äldre hus som speglar historien.

 

Under mandatperioden 2015-2018 är jag Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.