Pernilla Stålhammar

Riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson och ledamot i kulturutskottet, i riksdagens delegation till den parlamentariska Östersjökonferensen samt ersättare i justitieutskottet.

Pernillas hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Utrikespolitik.

Sverige ska vara en stark röst för rättvisa, fred och hållbar utveckling i världen. En grön utrikespolitik är en aktiv utrikespolitik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Fred och försvar.

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Pernilla Stålhammar

Mer om Pernilla Stålhammar

Pernilla Stålhammar om politik

Politiken för allas lika rätt måste stärkas, vara konsekvent och tydlig. Globalt som nationellt. Vi måste stå upp för de mänskliga, sociala, kulturella och ekonomiska rättigheterna i alla sammanhang.

Miljöpartiet ska stå för en tydlig och stark röst i utrikespolitiken. En röst som står för hållbar utveckling, ett demokratiskt globalt system, fred och klimatbevarande politik för mänsklig säkerhet och universell och reell respekt för de mänskliga rättigheterna.

Det finns många viktiga bitar att ta tag i som är riktiga stoppklossar. Löser vi frågorna kring samstämmighet i politiken har vi vunnit mycket.  Vi inte kan fortsätta att ge med ena handen i form av bistånd för att sedan ta tillbaks mångdubbelt mer genom en motverkande jordbruks- och handelspolitik eller genom att vi exporterar vapen samtidigt som vi vill skapa fred.

Jag vill ställa om vapenexporten till export inom miljöteknologi, samt verka för nedrustning och fredsförebyggande som gör att vi stoppar uppblossande konflikter innan konflikt brutit ut. Vår syn på vad som ingår i säkerhetsbegreppet behöver vidgas och inkludera cyberhot och klimathot.

Sverige behöver även vara en starkt och pådrivande kraft i att lösa ut de låsningar som finns kring globala gemensamma nyttigheter som fred - något vi nu upplever i samband med kriget i Syrien när säkerhetsrådet inte kan enas, klimat, hälsa och kunskap i form av exempelvis patenträtter som gör att den fattiga delen av världen inte har råd med livsnödvändiga mediciner. Här behövs nya systemlösningar, dels på regional men också global nivå och nya vägar att finna finansiering, genom till exempel olika innovativa finansieringsmekanismer. 

Sveriges bistånd ska ligga på 1% av BNI. 

Personligt

CV