Peter Krahl Rydberg

Ordförande i MP Bollebygd, ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Peters hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Cykling.

Fritidsaktiviteter.

Avfall och kretslopp.

Peter Krahl Rydberg

Mer om Peter Krahl Rydberg

Peter Krahl Rydberg om politik

När jag flyttade till Bollebygd ville jag ta steget till att bli politiskt aktiv. Jag tänkte att i en mindre kommun är det lättare att hitta rätt i systemet och så var det också. Det var enkelt och trevligt att bli en del i den aktiva gruppen och så är det fortfarande. Alla bli hörda och diskussionerna präglas av öppenhet, respekt och skratt. Så smånignom kom jag in i styrelsen och blev ordförande. Jag kom också med i styrgruppen för MP Sjuhärad och fick sedan hoppa in som ersättare i samhållsbyggnadsnämnden. Så enkelt var det att kunna vara med och göra skillnad. 

Jag har några hjärtfrågor och dessutom har jag flera års erfarenhet från att jobba strategiskt med klimat- och energifrågor. Men genom att vara aktiv i partiet har jag breddad mig och det känns kul att bygga upp en helhetssyn kring kommunpolitiken. Jag försöker att delta i politiken med rätt balans mellan saklighet och männsklighet. Jag ser Bollebygd som en kommun med stor outnyttjad potential avseende miljö- och klimatfrågor men även avseende kultur, friluftsliv och delaktighet.