Peter Nolinge

Patientnämnden Brukardialog Regionsfullmäktige Patientskadenämnden Tingsrätten
Peters hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som söker vård ska få rätt hjälp i rätt tid. Allt vi kan göra för att minska ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut vården.

Arbetslivstrygghet.

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men det kan drabba oss alla. I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. På sikt vill Miljöpartiet ha en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Miljö & hälsa.

Peter Nolinge

Mer om Peter Nolinge

Peter Nolinge om politik

Jag Sitter i Regionfullmäktige Brukardialog Patientnämnden Patientnämnden Tingsrätten Sammankallande i MP Linköpings valberedning.

 

 Satsa preventivt på Hälsocentraler för att förebygga plågsamma och kostsamma livsstilssjukdomar.

 Satsa på vårdcentraler med bred kompetens och bra öppettider dit patienterna söker sig i första hand.

 Satsa på en god sekundär prevention Genom god uppföljning av patienter som drabbats av allvarlig sjukdom.

 Satsa på ett bra samarbete mellan sjukhus,vårdcentral och hemsjukvård så alla parter vet vad som planeras och för att undvika misstag.

  Patienterna skall vara delaktiga i sin behandling.